U型节能灯 当前位置:首页 >> 产品展示 >> 灯具产品 >> 节能灯 >> U型节能灯
系列说明:

1)型号:TJ4US15WA,TJ4US20WA       

2)寿命:8000hrs -12000hrs                            

3)电压:220V / 120V,  50Hz / 60Hz               

4)功率:8W, 10W, 12W, 14W, 20W,                                                

5)色温:2700K, 4100K, 6400K                      

6)流明:≥250LM, ≥300LM, ≥450LM,≥560LM,≥800LM                                          

7)显色指数:≥80                                      

8)底座:E14 / E27/B22                               

9)灯长度:119mm – 350mm                   

10)灯的直径:9mm / 12mm / 14.5mm /17mm 

达到EUA节能标准,通过CE&RoH认证  


注:可点击型号进入产品详细页面